Αθωνική Development

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία

Έργα ποιότητας σε όλη την Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Εθνικής Αντίστασης 16, 551 33, Καλαμαριά
Τηλ.κέντρο: +30 2310 456900 | Fax: +30 2310 436950 | Email: info@athoniki.gr

Η ιστοσελίδα είναι υπό ανακατασκευή
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας